Klikni a přijeď za náma

Kulturní areál Kamenité
          Vyšní Lhoty
Bluegrasspol Karviná z.s.
bluegrasspol@gmail.com
Facebook Mandolin party
-Pořadatelé-
bluegrasspol@gmail.com
Tel.:  +420 604 666 427