Kudy, tudy na Mandolin party

Kulturní areál Kamenité
          Vyšní Lhoty
Bluegrasspol Karviná z.s.
bluegrasspol@gmail.com
Facebook Mandolin party
-Pořadatelé-
        Tel. :  +420 792 400 294
po 19:00 h nebo SMS 24 h denně