Jakmile doladíme poslední detaily, uvedeme zde všechny , kteří nám pomohli k tomu , aby Mandolin party znovu ožilo.